Liečebňa Sv. Františka

Sponzorstvo

Zdravotná starostlivosť v Liečebni sv. Františka je síce hradená z verejného zdravotného poistenia, ale výška platieb nezodpovedá reálne vynaloženým nákladom. Preto aj naše zariadenie je závislé od iných zdrojov financovania. V tejto náročnej dobe nám veľmi intenzívne pomáha Občianske združenie Klub Nádeje, a to nie len finančnea, ale aj inou formou, napr. zakúpením zdravotníckych prístrojov, lôžok a iných pomôcok pre pacientov.

A ako nám môžete pomôcť práve vy?

Finančným alebo hmotným darom

Liečebňa sv. Františka s veľkou vďakou prijíme finančné prostriedky či už prevodom na č.ú. 2922709074/1100 Tatra Banka, a.s alebo hmotné dary odovzdané priamo v našej Liečebni. Všetky finančné prostriedky budú použité na nákup prístrojov, zariadení, zdravotníckeho materiálu a iných užitočných vecí určených na zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Mnoho z vás pracuje v spoločnostiach, ktoré vyrábajú resp. obchodujú s tovarmi a službami, ktoré by rovnako mohli pomôcť. Stačí len zavolať, poslať E-mail s ponukou a my sa s vami radi stretneme. Každá, čo i len zdanlivo malá pomoc, je pre nás pomocou veľkou.

Každý z nás pozná rozprávku o troch grošoch... 2% dane z príjmu

Naše zariadenie veľmi intenzívne spolupracuje s Občianskym združením Klub Nádeje, prostredníctvom ktorého je možné poukázať pre Liečebňu sv. Františka 2% dane z príjmu.

KLUB Nádeje podporuje zdravotnícke zariadenia, ktoré sa zameriavajú na pacientov s potrebou dlhodobej starostlivosti, pričom naša pomoc smeruje aj k príbuzným týchto pacientov, ktorí sa často nachádzajú v zložitej psychickej, ako aj ekonomickej situácii. Okrem zdravotníckych zariadení podporujeme aj individuálne pobyty konkrétnych pacientov, pričom vždy ide o proces dlhodobý. Svoju činnosť zameriavame na ľudí, ktorých problémy sú kompetentnými odsúvané na okraj záujmu s následkom dlhodobého neriešenia problematiky starostlivosti o chronicky chorých, odkázaných a zomierajúcich. Vieme, že napriek významným pokrokom v medicíne prídu situácie, kedy sú možnosti vyliečenia ochorení vyčerpané. Vieme, že aj v týchto situáciách môže moderná medicína a ošetrovateľstvo poskytnúť veľa – neopustiť, odstrániť alebo zmierniť utrpenie, prejaviť empatiu.  Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete pomáhať našej organizácii a symbolicky tak vrátite jeden groš...

Prácou ako dobrovoľník

V Liečebni sv. Františka našlo svoj „domov“ niekoľko dobrovoľníkov. Dobrovoľníci nezištne ponúkajú svoj čas, záujem a nápady. Pracujú vtedy, keď môžu a chcú, a preto im práca prináša radosť a uspokojenie. Okrem spoločnosti pre chorých (rozhovor, čítanie, prechádzky po parku v areáli liečebne), dobrovoľník môže využiť aj iné svoje schopnosti a znalosti na pomoc pri udržiavaní chodu liečebne (práca v skalke, spravovanie PC, získavanie finančných prostiedkov, upratovanie...).  Odmenou je predovšetkým vďaka.

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.