Liečebňa sv. Františka rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.
 

Liečebňa Sv. Františka

Prijatie pacienta

Postup pri žiadosti na hospitalizáciu

Prijatie pacienta je možné len na základe vyplneného

Návrhu na liečebný pobyt.

Návrh v príslušnej časti vyplní lekár - všeobecný alebo ambulantný lekár inej odbornosti alebo ošetrujúci lekár nemocničného zariadenia, v ktorom je pacient v čase podania Návrhu hospitalizovaný.  Dôkladne vyplnený Návrh slúži na zadefinovanie potrieb pacienta a umožňuje efektívny proces jeho prijatia do Liečebne. O konkrétnej forme potrebnej starostlivosti (LDCH - hospic - DOS) rozhoduje primár Liečebne. Preklad pacienta z iného oddelenia dohodne po doručení Návrhu primár Liečebne telefonicky s ošetrujúcim lekárom / primárom zariadenia, v ktorom je pacient primárne hospitalizovaný.

Návrh nemožno akceptovať, ak:

1. nie je vyznačená kontaktná osoba,

2. nie sú vyplnené potrebné údaje o zdravotnom stave pacienta,

3. nie sú zreteľné kódy na odtlačku pečiatky lekára, ktorý liečebný pobyt odporúča.

Návrh na liečebný pobyt je zaregistrovaný na recepcii Liečebne. O termíne prijatia informuje primár Liečebne kontaktnú osobu uvedenú na Návrhu.

Do DOS LsF sú prijímaní najmä pacienti po ukončení hospitalizácie v LDCH LsF, alebo pacienti vedení v geriatrickej ambulancii LsF.

Dĺžka hospitalizácie je u každého pacienta individuálna, podmienená zdravotným a funkčným stavom, ako aj liečebnými možnosťami a efektom liečby, a tak ju nemožno stanoviť vopred. Posúdenie potrebnej dĺžky hospitalizácie je v kompetencii primára Liečebne. Základný časový rozsah dĺžky hospitalizácie určujú ZP.

Indikáciou na hospitalizáciu v LDCh a hospici LsF

nie je potreba sociálnej starostlivosti.

Preklad pacienta z tzv. akútneho oddelenia dohodne telefonicky lekár zo zariadenia, v ktorom je pacient primárne hospitalizovaný, s primárom Liečebne až po doručení Návrhu do Liečebne. Následne je preklad pacienta potvrdený podľa Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (Vestník MZSR z 15. januára 2008, čiastka 2, príloha: Žiadosť o súhlas na preloženie osoby zo zariadenia ústavnej starostlivosti do iného zariadenia ústavnej starostlivosti). 

Návrh na liečebný pobyt / Žiadosť o preklad

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.