Liečebňa Sv. Františka

Návštevné hodiny

Pondelok 14:00 – 17:00
Utorok 14:00 – 17:00
Streda 14:00 – 17:00
Štvrtok 14:00 – 17:00
Piatok 14:00 – 17:00
Sobota 14:00 – 17:00
Nedeľa 14:00 – 17:00

cez štátny sviatok platí víkendový režim

Informácie o zdravotnom stave stabilizovaných pacientov poskytuje ošetrujúci lekár (nie službukonajúci)

O zdravotnom stave pacienta informuje lekár vždy osobne - v čase od 14.00 do 15.00 hod.

Iné informácie môže lekár poskytnúť aj telefonicky - v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.