Liečebňa Sv. Františka

Návštevné hodiny

Pondelok 14:00 – 17:00
Utorok 14:00 – 17:00
Streda 14:00 – 17:00
Štvrtok 14:00 – 17:00
Piatok 14:00 – 17:00
Sobota 14:00 – 17:00
Nedeľa 14:00 – 17:00

cez štátny sviatok platí víkendový režim

Informácie o zdravotnom stave stabilizovaných pacientov poskytuje ošetrujúci lekár (nie službukonajúci)

Ošetrujúci lekári sú k dispozícii telefonicky / osobne: pondelok - piatok: 14.00 - 15.00 hod.

OZNAM: 

Od 27.2.2019 končí zákaz návštev pacientov hospitalizovaných v Liečebni sv. Františka.

Zároveň Vás však žiadame, aby ste svojich blízkych v LsF nenavštevovali, ak trpíte respiračnou infekciou.

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.