Liečebňa Sv. Františka

Kontakt

Adresa

Liečebňa sv. Františka

Krásna 22
821 05 Bratislava

02/ 4342 9306
02/ 4342 9318
0905 405 170

info@hospic.sk
riaditel@hospic.sk
primar@hospic.sk
gdpr@hospic.sk

Facebook   Google+

Informácie o zdravotnom stave stabilizovaných pacientov poskytuje ošetrujúci lekár (nie službukonajúci)

O zdravotnom stave pacienta informuje lekár vždy osobne - v čase od 14.00 do 15.00 hod.

Iné informácie môže lekár poskytnúť aj telefonicky - v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.

Kde nás nájdete

Napíšte nám

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.