Liečebňa Sv. Františka

Informácie o zdravotnom stave pacienta

Informácie o zdravotnom stave stabilizovaných pacientov poskytuje ošetrujúci lekár - nie službukonajúci. Ošetrujúci lekári sú k dispozícií telefonicky / osobne  v pracovných dňoch v čase od 14:00 h do 15:00 h. 

Primár                MUDr. Jana Hoozová                     0905 772 540

Lekári                 MUDr. Martina Kozovská               0910 901 907

                            MUDr. Anna Tölgyessyová            0905 414 892

                            MUDr. Miroslava Barlíková            0918 966 861

                            MUDr. Zuzana Turlíková                0918 246 905

                            MUDr. Oleksii Sorokin, PhD.          0918 246 905


Pri akútnom zhoršení zdravotného stavu pacienta informujeme príbuzných bezodkladne.

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.