Liečebňa Sv. Františka

Informácie o zdravotnom stave pacienta

Informácie o zdravotnom stave stabilizovaných pacientov poskytuje ošetrujúci lekár - nie službukonajúci.
Ošetrujúci lekári sú k dispozícií telefonicky / osobne v pracovných dňoch v čase od 14:00 h do 15:00 h.

Primár MUDr. Alena Sabová 0905 772 540
Zástupca primára MUDr. Martina Kozovská 0910 901 907
Lekári  MUDr. Oleksii Sorokin, PhD. 0918 246 905
MUDr. Anna Tölgyessyová 0905 414 892
MUDr. Zuzana Vojtašová 0915 724 794

Pri akútnom zhoršení zdravotného stavu pacienta informujeme príbuzných bezodkladne.

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.