Liečebňa Sv. Františka

Geriatrická ambulancia Bratislava

Činnosť geriatrickej ambulancie je momentálne POZASTAVENÁ do odvolania. 

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.