Liečebňa Sv. Františka

Geriatrická ambulancia Bratislava

Otváracie hodiny

Pondelok 8.00 - 11.00 hod.
Utorok 8.00 - 11.00 hod.
Streda 8.00 - 11.00 hod.
Štvrtok 8.00 - 11.00 hod.
Piatok 8.00 - 11.00 hod.


Kontakt: 0917 178 192

Lekár: MUDr. Jana Hoozová

Zdravotná sestra: Júlia Szolgaiová

Geriatrická ambulancia poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, t.j. diagnostiku a liečbu seniorom s akútnymi a chronickými vnútornými ochoreniami, multimorbiditou, ochoreniami typickými pre starší vek a komplikáciami chorôb.

Geriatrická diagnostika vo všeobecnej rovine využíva klasické biomedicínske postupy so zohľadnením geriatrických špecifík ako sú multikauzalita, atypické prejavy a priebeh ochorení a limity dané funkčným stavom staršieho pacienta. Navyše využíva nástroje komplexného geriatrického vyšetrenia. Komplexné geriatrické vyšetrenie je systematické a viacrozmerné vyšetrenie staršieho pacienta, posudzuje jeho zdravotný a funkčný stav, prítomnosť senzorického a kognitívneho deficitu, geriatrických syndrómov a inej rizikovosti seniora. Výsledky vyšetrenia sú základom individuálneho diagnostického a liečebného plánu, vrátane racionalizácie liečby a rehabilitácie pacienta. Tento prístup vedie k poskytovaniu účelnej a primeranej zdravotnej starostlivosti, prevencii hroziaceho alebo intervencii zisteného rizika a minimalizuje výskyt komplikácií (ako sú napr. nežiaduce účinky liekov, delírium, pády, rozvoj dizability).

Od veku 70 rokov dochádza k ďalšiemu zvyšovaniu rizika mnohých nepriaznivých stavov (napr. krehkosť, malnutrícia, poruchy hybnosti, rozvoj dizability a iné). Súčasťou preventívnej geriatrickej starostlivosti je štandardná prevencia kardiovaskulárnych a nádorových ochorení a infekčných chorôb (najmä pneumónie a chrípky), ale aj porúch pohyblivosti, pádov, malnutrície, krehkosti, závislosti a nežiaducich účinkov liekov a iatrogénneho poškodenia.


Pondelok 8.00 - 11.00 hod.
Utorok 8.00 - 11.00 hod.
Streda 8.00 - 11.00 hod.
Štvrtok 8.00 - 11.00 hod.
Piatok 8.00 - 11.00 hod.

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.