Liečebňa Sv. Františka

Cennik

I. Rehabilitačné procedúry pre samoplatcov
Individuálna pohybová liečba cvičenie 30 min 15 €
Elektroliečba procedúra 5 €
Magnet procedúra 5 €
Biolampa procedúra 5 €
Alter-G cvičenie 30 min 15 €
Seragem-masážna posteľ procedúra 5 €
Ultrazvuk procedúra 5 €
Motomed cvičenie 30 min 10 €
II. Administratívne poplatky
Lekárska správa pre posudok k odkázanosti na soc. službu 15 €
Zhotovenie kópie zdrav. dokumentácie za každú stranu kópie formátu A4 1 €
Vyhľadanie a vystavenie výpisu/kópie zo zdravotnej dokumentácie pacienta, uloženej v archíve 20 €
III. Pobyt v dome ošetrovateľskej starostlivosti (DOS)
DOS                                                                                                                                                                            cena dňa 75 €

IV. Rehabilitačné procedúry pre hospitalizovaných pacientov nad rámec úhrady ZP

Alter-G, Motomed, Rotoped

50 € / celá hospitalizácia
V. Doplnkové služby
Jednoposteľová izba /bez sociálneho zariadenia/ príplatok noc 35 €

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.