Liečebňa Sv. Františka

Aktivity

Liga proti rakovine

Ďakujeme Lige proti rakovine za poskytnutie finančného daru vo výške 25.000,-€ zo zbierky Deň narcisov 2014. Uvedené finančné prostriedky použijeme na nákup injekčných dávkovačov, kyslíkových koncentrátorov, antidekubitných matracov, postelí, sprchovacieho lôžka a zdviháku

ĎAKUJEME

Zoznam

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.