Liečebňa Sv. Františka

Aktivity

Dobrovoľníci z Doviny

Dňa 21.12.2012 nás navštívili naši noví priatelia zo študentského domova DOVINA.

Kým jedni navštevovali spievajúc a s vinšami izby ležiacich pacientov, druhí usporiadali husľový koncert.

O skvelej atmosfére svedčí aj nevšedný zážitok v podaní p. Lubomíra Tamaškoviča, ktorý si opäť zaspomínal časy nedávno minulé.

Verím, že sa s našimi priateľmi opäť čoskoro uvidíme.

Dobrovoľníci z Doviny

Zoznam

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.