Liečebňa Sv. Františka

Aktivity

2 % 2019

2 % 2019

Snažíme sa vytvárať príjemné prostredie našim pacientom, ktorí sú dočasne alebo natrvalo odkázaní na lôžko. Vytvárať domácu starostlivosť o pacientov pripútaných na lôžko nie je len o kúpaní a kŕmení ale aj o poskytnutí zábavy ako napríklad televízora s diaľkovým ovládaním, kníh, časopisov a novín na nočný stolík pre ľahký prístup.Vďaka Vám a Vašej pomoci a vďaka o. z. KLUB NÁDEJE,  2 %  sa nám v minulom roku 2019 podarilo zútulniť a dovybaviť všetky izby novými televízormi pre našich pacientov.   

Zo  srdca Vám Ďakujem

Zoznam

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.