Liečebňa Sv. Františka

Aktivity

Závesné hrazdy

Vďaka Nadácií EPH a KLUBU NÁDEJE sme našim pacientom skvalitnili ich pobyt u nás. Sme radi, že stále sú medzi nami ľudia, ktorí venujú svoj čas aj prostriedky na nezištnú pomoc. Vašu pomoc si veľmi vážime, je to pomoc nielen nám ako inštitúcií ale prioritne pomoc trpiacim a imobilným pacientom, za čo Vám zo srdca ĎAKUJEME.

Zoznam

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.