Liečebňa Sv. Františka

Aktivity

06. december 2019 - sv. Mikuláš

Predzvesťou blížiacich sa Vianoc je sviatok sv. Mikuláša. Ako každý rok, tak aj tento k nám opäť zavítal vzácny hosť - sv. Mikuláš aj so sprievodom. 
Vyjadrujeme veľkú VĎAKU všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud trpiacich a vybrali sa zaspievať a zapriať všetko dobré našim pacientom. 
ĎAKUJEMEheart
sv. Mikuláš 2019
sv. Mikuláš 2019
sv. Mikuláš 2019
sv. Mikuláš 2019
sv. Mikuláš 2019
sv. Mikuláš 2019
sv. Mikuláš 2019
sv. Mikuláš 2019
sv. Mikuláš 2019

Zoznam

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.