Liečebňa Sv. Františka

Aktivity

06. december 2019 - sv. Mikuláš

Predzvesťou blížiacich sa Vianoc je sviatok sv. Mikuláša. Ako každý rok, tak aj tento k nám opäť zavítal vzácny hosť - sv. Mikuláš aj so sprievodom. 
Vyjadrujeme veľkú VĎAKU všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud trpiacich a vybrali sa zaspievať a zapriať všetko dobré našim pacientom. 
ĎAKUJEMEheart

Zoznam

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.