Liečebňa Sv. Františka

Aktivity

2 % z Vašich daní

Vážení priatelia a podporovatelia,

aj tento rok máte možnosť rozhodnúť sa, komu darujete 2 % (3 %) zo svojich daní. O Vašu priazeň sa uchádza aj občianske združenie KLUB NÁDEJE pôsobiace pri Liečebni sv. Františka. Vďaka Vám a Vašej POMOCI môžeme zlepšovať vybavenie priestorov Liečebne sv. Františka a tak pomáhať prežiť pacientom dôstojnú starobu, zabezpečiť, aby posledné chvíle svojho života prežívali bez utrpenia, bolesti, v prítomnosti svojich blízkych, a aby aj tí, ktorí sú osamotení, cítili láskavú starostlivosť a prijatie.

Vaše rozhodnutie venovať 2 % (3 %) dane z príjmu v prospech občianského združenia KLUB NÁDEJE prispeje na pomoc ľuďom, ktorých problémy sú kompetentnými odsúvané na okraj záujmu s následkom dlhodobého neriešenia problematiky starostlivosti o chronicky chorých, odkázaných a zomierajúcich.

Tlačivo (vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %)  nájdete v sekcií: Prijatie pacienta

Srdečne ďakujeme za Vašu podporu,

JUDr. Tomáš Kozovský            Katarína Valenteová

predseda združenia                 riaditeľ

OZ KLUB NÁDEJE                 Liečebňa sv. Františka

  

Zoznam

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.