Liečebňa Sv. Františka

Aktivity

2 % z Vašich daní

Milí darcovia,

aj tento rok máte možnosť rozhodnúť sa, komu darujete 2 % zo svojich daní. Naše občianske združenie KLUB NÁDEJE sa zameriava výhradne na podporu Liečebne sv. Františka v Bratislave. Je pravdou, že starostlivosť o pacientov na Slovensku je hradená
z verejného zdravotného poistenia, avšak výška 
platieb nezodpovedá reálne vynaloženým nákladom.

Preto si Vás dovoľujeme osloviť vo veci darovania 2 % dane z príjmu pre OZ KLUB NÁDEJE, pretože aj vďaka Vám a Vašej pomoci môžeme zlepšovať vybavenie priestorov Liečebne sv. Františka a tak pomáhať prežiť pacientom dôstojnú starobu, zabezpečiť, aby posledné chvíle svojho života prežívali bez utrpenia,

bolesti, v prítomnosti svojich blízkych, a aby aj tí, ktorí sú osamotení, cítili láskavú starostlivosť a prijatie.

Ďakujeme Vám a budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete pomôcť práve nám. Tlačivo (vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zo zaplatenej dane) je v prílohe tohto emailu. Postup krokov ako venovať 2 % z dane tu: KLUB NÁDEJE v sekcii Pomôžte nám.

Ďakujeme

JUDr. Tomáš Kozovský            Katarína Valenteová

predseda združenia                 riaditeľ

OZ KLUB NÁDEJE                 Liečebňa sv. Františka

  

Zoznam

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.