Liečebňa Sv. Františka

Aktivity

Mikuláš

Pri príležitosti sviatku svätého Mikuláša sa v priestoroch Liečebne sv. Františka  sa opätovne stretlo veľa ľudí s veľkým srdcom a úprimným presvedčením pomôcť a spríjemniť našim pacientov pobyt v liečebni. Ani sv. Mikuláš nezabudol na svoju tradičnú návštevu našej liečebne, kde rozdával úsmev, dobrú náladu a darčeky. Pre pacientov i našich zamestnancov bola akcia krásnym spestrením adventného obdobia
a všetkým zo srdca Ďakujeme

Zoznam

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.