Liečebňa Sv. Františka

Aktivity

Nové elektronicky polohovacie lôžka

Liečebňa sv. Františka v Bratislave sa aj tento rok zapojila do 22. ročníka projektu „Deň narcisov“, ktorý každoročne organizačne zastrešuje občianske združenie Liga proti rakovine. Vďaka finančným prostriedkom od občianskeho združenia Liga proti rakovine v hodnote 3.000 € sa do Liečebne sv. Františka podarilo zakúpiť 5 elektricky polohovateľných lôžok, ktoré sú obrovským prínosom pre pacientov, ale aj personál nemocnice. Vážime si Vašu podporu občianskeho združenia Ligy proti rakovine ako aj všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom, partnerom Ligy proti rakovine, ktorí sa zapojili do 22. ročníka Dňa narcisov, pretože iba spoločnými silami sa nám darí pomáhať onkologickým pacientom, ktorí to nesmierne potrebujú a preto v mene našich pacientov ako aj v mene Liečebne sv. Františka Vám Ďakujeme.

Zoznam

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.