Liečebňa Sv. Františka

2% www.klubnadeje.sk

FORMULÁR k 2%:  http://www.hospic.sk/files/2018-04-24-153608-2__tla__ivo.pdf

Ďakujeme

OZNAM:

Zrušenie zákazu návštev na izbách pacientov od 27.2.2019.

Od 27.2.2019 končí zákaz návštev pacientov hospitalizovaných v Liečebni sv. Františka. 

Zároveň Vás však žiadame, aby ste svojich blízkych v LsF nenavštevovali, ak trpíte respiračnou infekciou.

 

VZP
Dôvera
Union
Klub nádeje
ZOBRAZIŤ VIAC

O nás

OZNAM:

Neštátne zdravotnícke zariadenie Liečebňa svätého Františka pokračuje vo vyše 50 - ročnej tradícii poskytovania zdravotnej starostlivosti v liečbe dlhodobo chorých ľudí v Bratislave.

Príjemne zrekonštruované priestory Liečebne sv. Františka v tichom prostredí parku pri prievozskom kaštieli spolu s vysokým odborným,  profesionálnym a zároveň ľudským prístupom zdravotníckeho a iného personálu dávajú vysoký predpoklad spokojnosti pacienta.

O vysokej profesionalite nášho personálu svedčí aj skutočnosť, že naša spoločnosť je držiteľom certifikátu systému managmentu riadenia kvality podľa noriem ISO 9001:2000 pre poskytovanie zdravotnej starostlivostiv liečebni dlhodobo chorých, v hospici, v dome ošetrovateľskej starostlivosti, v ambulancii v odbore geriatria, v ambulancii v odbore vnútorné lekárstvo, v ambulancii v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a v zariadení spoločných a vyšetrovacích zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Aktuality

Mikuláš

Pri príležitosti sviatku svätého Mikuláša sa v priestoroch Liečebne sv. Františka sa opätovne stretlo veľa ľudí s veľkým srdcom a úprimným presvedčením pomôcť a spríjemniť našim pacientov pobyt v liečebni. Ani sv. Mikuláš nezabudol na svoju tradičnú návštevu našej liečebne, kde rozdával úsmev, dobrú náladu a darčeky. Pre pacientov i našich zamestnancov bola akcia krásnym spestrením adventného obdobia a všetkým zo srdca Ďakujeme.

Nové elektronicky polohovacie lôžka

Liečebňa sv. Františka v Bratislave sa aj tento rok zapojila do 22. ročníka projektu „Deň narcisov“, ktorý každoročne organizačne zastrešuje občianske združenie Liga proti rakovine. Vďaka finančným prostriedkom od občianskeho združenia Liga proti rakovine v hodnote 3.000 € sa do Liečebne sv. Františka podarilo zakúpiť 5 elektricky polohovateľných lôžok, ktoré sú obrovským prínosom pre pacientov, ale aj personál nemocnice. Vážime si Vašu podporu občianskeho združenia Ligy proti rakovine ako aj všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom, partnerom Ligy proti rakovine, ktorí sa zapojili do 22. ročníka Dňa narcisov, pretože iba spoločnými silami sa nám darí pomáhať onkologickým pacientom, ktorí to nesmierne potrebujú a preto v mene našich pacientov ako aj v mene Liečebne sv. Františka Vám Ďakujeme.

Liečebný proces

ZOBRAZIŤ VIAC
Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.