Liečebňa Sv. Františka

Vlčie hrdlo 49, 821 07 Bratislava

Od 25. 07. 2020, až do odvolania platí ZÁKAZ NÁVŠTEV. 

Ďakujeme za pochopenie

Klub nádeje
ZOBRAZIŤ VIAC

O nás

Pôsobíme ako neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré pokračuje vo vyše 50 - ročnej tradícii poskytovania zdravotnej starostlivosti v liečbe dlhodobo chorých ľudí v Bratislave. Liečebňa sv. Františka sa nachádza v príjemnom, tichom prostredí pri prievozskom kaštieli. Vysoko odborný,  profesionálny a zároveň ľudský prístup zdravotníckeho a iného personálu dávajú vysoký predpoklad spokojnosti pacienta.

O vysokej profesionalite nášho personálu svedčí aj skutočnosť, že naša spoločnosť je držiteľom certifikátu systému managmentu riadenia kvality podľa noriem ISO 9001:2000 pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v liečebni dlhodobo chorých, v hospici, v dome ošetrovateľskej starostlivosti, v ambulancii v odbore geriatria, v ambulancii v odbore vnútorné lekárstvo, v ambulancii v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a v zariadení spoločných a vyšetrovacích zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Aktuality

06. december 2019 - sv. Mikuláš

Predzvesťou blížiacich sa Vianoc je sviatok sv. Mikuláša. Ako každý rok, tak aj tento k nám opäť zavítal vzácny hosť - sv. Mikuláš aj so sprievodom. Vyjadrujeme veľkú VĎAKU všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud trpiacich a vybrali sa zaspievať a zapriať všetko dobré našim pacientom.

Liečebno-pedagogická starostlivosť

je poradensko-terapeutickú starostlivosť, ktorá dopĺňa vysoko špecializovanú medicínsku, ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť. Pomáha pacientovi orientovať sa v novej životnej situácii, porozumieť jej a zistiť, že sa nemusí danej situácii a veku pasívne podriadiť.

Liečebný proces

ZOBRAZIŤ VIAC
Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.