Liečebňa Sv. Františka

O nás

Pôsobíme ako neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré pokračuje vo vyše 50 - ročnej tradícii poskytovania zdravotnej starostlivosti v liečbe dlhodobo chorých ľudí v Bratislave. Liečebňa sv. Františka sa nachádza v príjemnom, tichom prostredí pri prievozskom kaštieli. Vysoko odborný,  profesionálny a zároveň ľudský prístup zdravotníckeho a iného personálu dávajú vysoký predpoklad spokojnosti pacienta.

O vysokej profesionalite nášho personálu svedčí aj skutočnosť, že naša spoločnosť je držiteľom certifikátu systému managmentu riadenia kvality podľa noriem ISO 9001:2000 pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v liečebni dlhodobo chorých, v hospici, v dome ošetrovateľskej starostlivosti, v ambulancii v odbore geriatria, v ambulancii v odbore vnútorné lekárstvo, v ambulancii v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a v zariadení spoločných a vyšetrovacích zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Aktuality

Liečebno-pedagogická starostlivosť

je poradensko-terapeutickú starostlivosť, ktorá dopĺňa vysoko špecializovanú medicínsku, ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť. Pomáha pacientovi orientovať sa v novej životnej situácii, porozumieť jej a zistiť, že sa nemusí danej situácii a veku pasívne podriadiť.

2 % z Vašich daní

Milí darcovia, aj tento rok máte možnosť rozhodnúť sa, komu darujete 2 % zo svojich daní. Naše občianske združenie KLUB NÁDEJE sa zameriava výhradne na podporu Liečebne sv. Františka v Bratislave.

Liečebný proces

ZOBRAZIŤ VIAC
Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.