Liečebňa Sv. Františka

Vlčie hrdlo 49, 821 07 Bratislava

Dovoľujeme si Vás informovať, že Liečebňa sv. Františka ukončuje svoju činnosť k 30.6.2022.

NÁVŠTEVY SÚ ZAKÁZANÉ, vo výnimočných prípadoch môžu byť povolené len na základe telefonického dohovoru s pani primárkou Liečebne sv. Františka. Ďakujeme za pochopenie.

Recepcia Liečebne sv. Františka je k dispozícii v pracovných dňoch od 09:00-17:30

Venujte 2 % zo svojich daní - KLUB NÁDEJE, občianské združenie

Klub nádeje
ZOBRAZIŤ VIAC

O nás

Pôsobíme ako neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré pokračuje vo vyše 50 - ročnej tradícii poskytovania zdravotnej starostlivosti v liečbe dlhodobo chorých ľudí v Bratislave. Vysoko odborný, profesionálny a zároveň ľudský prístup zdravotníckeho a iného personálu dávajú vysoký predpoklad spokojnosti pacienta. Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu systému managmentu riadenia kvality podľa noriem ISO 9001:2000 pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v liečebni dlhodobo chorých, v hospici, v dome ošetrovateľskej starostlivosti, v ambulancii v odbore geriatria, v ambulancii v odbore vnútorné lekárstvo, v ambulancii v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a v zariadení spoločných a vyšetrovacích zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Aktuality

2 % z Vašich daní

Milí darcovia, aj tento rok máte možnosť rozhodnúť sa, komu darujete 2 % zo svojich daní. Naše občianske združenie KLUB NÁDEJE sa zameriava výhradne na podporu Liečebne sv. Františka v Bratislave.

Závesné hrazdy

Vďaka Nadácií EPH a KLUBU NÁDEJE sme našim pacientom skvalitnili ich pobyt u nás. Sme radi, že stále sú medzi nami ľudia, ktorí venujú svoj čas aj prostriedky na nezištnú pomoc. Vašu pomoc si veľmi vážime, je to pomoc nielen nám ako inštitúcií ale prioritne pomoc trpiacim a imobilným pacientom, za čo Vám zo srdca ĎAKUJEME.

Liečebný proces

ZOBRAZIŤ VIAC

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.