Liečebňa Sv. Františka

Cennik

I. Rehabilitačné procedúry pre samoplatcov
Individuálna pohybová liečba cvičenie 30 min 15 €
Elektroliečba procedúra 5 €
Magnet procedúra 5 €
Biolampa procedúra 5 €
Alter-G cvičenie 30 min 15 €
Seragem-masážna posteľ procedúra 5 €
Ultrazvuk procedúra 5 €
Motomed cvičenie 30 min 10 €
II. Administratívne poplatky
Lekárska správa pre posudok k odkázanosti na soc. službu 15 €
Zhotovenie kópie zdrav. dokumentácie za každú stranu kópie formátu A4 1 €
Vyhľadanie a vystavenie výpisu/kópie zo zdravotnej dokumentácie pacienta, uloženej v archíve 20€
Školiaci deň osoba 6 €

Pobyt v hosťovskej izbe

(dvojpoteľová + sociálne zariadenie)

noc 30€
III. Hospitalizácia
Liečebňa dlhodobo chorých, samoplatca cena dňa 106 €
IV.Služby
strihanie 10 €
pedikúra 11,50 €

Dodatok č.1 k cenníku Liečebne sv. Františka platného od 22.3.2016

I. Doplnkové služby
Príplatok za 1-posteľovú izbu bez sociálneho zariadenia noc 30 €
Príplatok za 2-posteľovú izbu bez sociálneho zariadenia noc 15 €

Dodatok č. 2 k cenníku Liečebne sv. Františka platného od 4.11.2016

I. Rehabilitačné procedúry pre hospitalizovaných pacientov nad rámec úhrady ZP

Alter-G, Motomed, Rotoped

50 € / celá hospitalizácia

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.